082-841-6945, 081-872-1215 507/2 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 08:30 น. – 17:30 น.
IMG-LOGO
หน้าหลัก / นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน


เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา [email protected]


ชื่อ
สถานที่จัดส่งรถเช่า
อีเมล์
หมายเลขติดต่อ
สำเนาใบขับขี่
เอกสารการโอนเงิน
ข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน


Nakhonkoratcarrent จะไม่ให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หรือผู้ที่ไม่มีใบขับขี่หรือสำเนาใบขับขี่