082-841-6945, 081-872-1215 507/2 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 08:30 น. – 17:30 น.
IMG-LOGO
หน้าหลัก / ขั้นตอนการเช่ารถ-รับรถ

ขั้นตอนการเช่ารถ-รับรถ

ขั้นตอนการเช่ารถ-รับรถ

1.เข้าสู่เว็บไซต์ nakhonkoratcarrent.com จากนั้นเลือกรถเช่า ตามความต้องการของท่านหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ของทางเว็บไซต์


2.หลังจากที่ท่านได้ตัดสินใจเลือกรถเช่าที่ถูกใจหรือเหมาะสมกับการใช้งานของท่านแล้ว ให้คลิกที่ จองรถเช่า เพื่อมายังหน้ารายละเอียด ทำการเลือกวันที่จะมารับรถ หรือวันที่ท่านจะให้ไปส่งรถที่ไดก็ตาม รวมถึง วันที่คืนรถด้วย ทางระบบจะทำการคำนวณ ค่าใช้จ่ายตามวันจริงที่ท่านระบุ **ควรอ่าน เงื่อนไงและการใช้บริการด้วย


3.ขั้นตอนต่อไป ให้ท่านกรอกชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล หรือรายละเอียด เกี่ยวกับการรับรถ หรือ ความต้องการเพิ่มเติมได้ แลัว กดจองรถและไปขั้นตอนต่อไป


4.หลังจากนั้น ระบบจะทำการสั่ง รายการที่ท่านทำไปยังเจ้าหน้าที่และสั่งไปยังอีเมลของท่าน รวมถึงหมายเลขทำรายการด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปหาท่าน หลังจากได้รับเรื่อง


5.เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ท่านสามารถแจ้งหมายเลขทำการ ให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อความถูกต้อง