082-841-6945, 081-872-1215 507/2 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 08:30 น. – 17:30 น.
IMG-LOGO
หน้าหลัก / เอกสารการเช่า

เอกสารการเช่า

เอกสารการเช่า

"เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถกับทางเว็บไซต์ nakhonkoratcarrent.com คือ บัตรประชาชนและใบขับขี่ (ฉบับตัวจริงหรือสำเนา) ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบัตรประชาชนหรือบัตรสูญหาย สามารถใช้ใบขับขี่เพียงอย่างเดียวได้ ทั้งนี้ ใบขับขี่ถือเป็นเอกสารที่จำเป็นอย่างมากในการเช่ารถ เนื่องจากทางเราต้องเข้มงวดในเรื่องกฏหมาย และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในการใช้สิทธิ์จากประกันภัยที่เรามีให้"